Thứ tư, 30/09/2020 - 01:24|
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN 09/01/1950 - 09/01/2020 VÀ MỪNG XUÂN CANH TÝ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỌA ĐÀM TRƯỜNG THCS THẠNH BÌNH KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO NAM 20-11-2019