Tuesday, 29/09/2020 - 23:29|
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN 09/01/1950 - 09/01/2020 VÀ MỪNG XUÂN CANH TÝ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2019