Tuesday, 29/09/2020 - 23:58|
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN 09/01/1950 - 09/01/2020 VÀ MỪNG XUÂN CANH TÝ

Hình sơ kết học kỳ I năm học 2019 - 2020


Tác giả: nguyễn Văn Dính
Nguồn: Trường THCS Thạnh Bình