Wednesday, 30/09/2020 - 00:17|
KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN 09/01/1950 - 09/01/2020 VÀ MỪNG XUÂN CANH TÝ

Tổ chức sinh hoạt Cụm chuyên môn năm học 2019-2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT GIÁ RAI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               CỤM CHUYÊN MÔN 01                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               ____________________                                                _______________________________________

 

                      Số: 01/KH-CCM                    Phong Thạnh A, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt Cụm chuyên môn năm học 2019-2020

 

Căn cứ Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc  tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hình thức Cụm trường cấp trung học;

Căn cứ Công văn số 450/PGD&ĐT ngày 29/8/2012 của Phòng GD&ĐT về việc  tổ chức quản lý sinh hoạt chuyên môn theo Cụm trường THCS.

Cụm chuyên môn 01 xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sinh hoạt Cụm chuyên môn năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Cụm 01

1. Tháng 9/2019: Khai mạc vào lúc 13h30', thứ năm, ngày 26/9/2019; tại trường THCS Giá Rai B.

- Cụm chuyên môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngữ Văn theo hướng phát triển năng lực của HS.

2

Lịch sử

THCS Phong Thạnh Đông

Do Hiệu trưởng phân công.

Phát hiện, chọn đội tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả năm học: 2019- 2020 ở môn Lịch sử.

3

Địa lý

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Phát hiện, chọn đội tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả năm học: 2019-2020 ở môn Địa lý.

4

Tiếng Anh

THCS Giá Rai A

 

Do Hiệu trưởng phân công.

Phát hiện, chọn đội tuyển và bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu quả năm học: 2019-2020 ở môn Tiếng Anh.

5

Toán

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao hiệu quả thi nghiên cứu khoa học

6

Vật lý

TH&THCS Phong Thạnh A

Huỳnh Vũ Linh

Nâng cao hiệu quả thi nghiên cứu khoa học

7

Hóa học

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao hiệu quả thi nghiên cứu khoa học

8

Sinh học 

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Chuyên đề cách soạn giáo án theo công văn 48/SGDKHCN

- Tổ bộ môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Hộ Phòng

Đoàn Kim Liên

Ôn tập thơ trung đại

2

Lịch sử

-TH&THCS Phong Thạnh A

- THCS Giá Rai B

- Trần Thới Hưng

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

Biên soạn kế hoạch dạy học Lịch sử theo Công văn số 48

3

Địa lý

Tổ bộ môn Địa lí

Hứa Minh Hải, Nguyễn Thị Thu Cúc

Chuyên đề Kỹ thuật biên         soạn kế hoạch dạy học theo công văn 48 của Sở GDKH & CN.

4

Tiếng Anh

THCS Giá Rai B

 

- Dương Hữu Đức

- Lưu Quang Thơ

Báo cáo chuyên đề “ Biên soạn KHDH (Giáo án) theo hướng phát triển năng lực học sinh”

5

Toán

 

 

 

6

Vật lý

- THCS Giá Rai A

- THCS Phong Phú

- Trần Văn Nguyên

- Phạm Văn Tuấn

 

Dạy học theo hướng phát triển năng lực HS ( Đối với HS lớp 6), (Dạy mẫu)

7

Hóa học

-THCS Phong Phú

- THCS Giá Rai B

- Đinh Thị Nguyện

- Lê Thị Thu Hương

Thống nhất nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi vòng thị xã

8

Sinh học 

THCS Tân Hiệp

Trần Quốc Dũng

Đổi mới phương pháp dạy học môn Sinh học

- Hình thức: GVBM của đơn vị viết chuyên đề và báo cáo theo từng môn;

- Thành phần: Toàn thể CBQL & GVBM của 08 môn học thuộc các trường THCS trong Cụm 1 và thành viên tổ bộ môn.

2. Tháng 10/2019: Khai mạc vào lúc 13h30', thứ bảy, ngày 26/10/2019; tại trường THCS Phong Thạnh B;

- Cụm chuyên môn:

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

TH&THCS Phong Thạnh A

Kim Thị Xuân

Phụ đạo học sinh yếu kém

2

Lịch sử

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử

3

Địa lý

THCS Giá Rai A

 

Do Hiệu trưởng phân công.

Giải pháp tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh có hiệu quả và dạy một tiết minh họa

4

Tiếng Anh

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Giải pháp tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh có hiệu quả và dạy một tiết minh họa

5

Toán

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng chất lượng bồi dưỡng HSG Toán 9

6

Vật lý

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Giải pháp tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh có hiệu quả và dạy một tiết minh họa

7

Hóa học

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Giải pháp tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh có hiệu quả và dạy một tiết minh họa

8

Sinh học

THCS Phong Thạnh Đông

Do Hiệu trưởng phân công.

Chuyên đề phát hiện và bồi dưỡng môn sinh học

Tổ bộ môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Thạnh Bình

Trịnh Đình Tuấn

Sử dụng vở bài tập sao cho có hiệu quả

2

Lịch sử

-TH&THCS Phong Thạnh A

- THCS Giá Rai B

- Trần Thới Hưng

 

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử cấp THCS;

3

Địa lý

Tổ bộ môn Địa lí

Huỳnh Ngọc Loan

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí THCS

4

Tiếng Anh

THCS Phong Phú

Phan Trường Sơn

Báo cáo chuyên đề “Phụ đạo HSYK”

5

Toán

THCS Giá Rai B

Đinh Trọng Quế

xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì đảm bảo tính phân hóa

6

Vật lý

- THCS Giá Rai A

- THCS Phong Phú

- Trần Văn Nguyên

- Phạm Văn Tuấn

 

BDHSG: Phần Cơ – Nhiệt

7

Hóa học

-THCS Phong Phú

- THCS Giá Rai B

- Đinh Thị Nguyện

- Lê Thị Thu Hương

Rèn luyện kỹ năng viết CTHH và cân bằng PTHH

8

Sinh học

THCS Giá Rai B

Nguyễn Văn Quấn

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả NCKH ở học sinh THCS

- Hình thức: Giáo viên được phân công soạn nội dung và thực hiện báo theo từng môn;

- Thành phần tham dự: Toàn thể CBQL & GVBM của 08 môn học thuộc các trường THCS trong Cụm 1 và thành viên các tổ bộ môn.

3. Tháng 11/2019:  Khai mạc vào lúc 13h30', thứ năm, ngày 07/11/2019; tại trường THCS Phong Thạnh Đông.

- Cụm chuyên môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện 

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Giá Rai A

 

Do Hiệu trưởng phân công.

Xây dựng đề cương ôn tập học kì I (khối 9)

2

Lịch sử

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Ứng dụng CNTT trong dạy học môn lịch sử

3

Địa lý

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn

4

Tiếng Anh

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn

5

Toán

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Xây dựng đề cương ôn tập học kì I (khối 7)

6

Vật lý

THCS Phong Thạnh Đông

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn

7

Hóa học

TH&THCS Phong Thạnh A

Lý Văn Tý

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn

8

Sinh học 

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Chuyên đề phụ đạo học sinh yếu, kém môn Sinh học

- Tổ bộ môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện 

Nội dung

1

Ngữ Văn

TH&THCS Phong Thạnh

Nguyễn Thị Ngọc Liễn

Rèn kĩ năng viết văn nghị luận văn học

2

Lịch sử

-TH&THCS Phong Thạnh A

- THCS Giá Rai B

- Trần Thới Hưng

 

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thống nhất cấu trúc và đề cương ôn tập Học kỳ I môn Lịch sử

3

Địa lý

Tổ bộ môn Địa lí

Nguyễn Thị Thu Cúc

Chuyên đề hướng dân học sinh tự học môn Địa lí

4

Tiếng Anh

TH&THCS Tân Thạnh

 

Nguyễn Hoàng Vũ

Báo cáo chuyên đề “ Ôn tập KH I cho học sinh khối 9”

5

Toán

 

 

 

6

Vật lý

- THCS Giá Rai A

- THCS Phong Phú

- Trần Văn Nguyên

- Phạm Văn Tuấn

 

BDHSG: Phần Điện - Quang

7

Hóa học

-THCS Phong Phú

- THCS Giá Rai B

- Đinh Thị Nguyện

- Lê Thị Thu Hương

Thống nhất nội dung cấu trúc kiểm tra học kỳ I

8

Sinh học 

THCS Thạnh Bình

Nguyễn Ngọc Thủy.

 

Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9

- Hình thức: GVBM được phân công viết chuyên đề và báo cáo theo từng môn;

- Thành phần tham dự: Toàn thể CBQL & GVBM của 08 môn học thuộc các trường THCS trong Cụm 1 và thành viên tổ bộ môn.

4. Tháng 12/2019: Khai mạc vào lúc 13h30', thứ bảy, ngày 07/12/2019; tại trường THCS Phong Phú.

- Cụm chuyên môn:

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Giá Rai A

 

Do Hiệu trưởng phân công.

Ôn tập kiểm tra học kỳ I.

2

Lịch sử

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Ôn tập kiểm tra học kỳ I.

3

Địa lý

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Ôn tập kiểm tra học kỳ I.

4

Tiếng Anh

TH&THCS Phong Thạnh A

Nguyễn Đức Quý

Ôn tập kiểm tra học kỳ I.

5

Toán

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao hiệu quả dạy học phân hóa

6

Vật lý

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Phụ đạo học sinh yếu kém

7

Hóa học

THCS Phong Thạnh Đông

Do Hiệu trưởng phân công.

Phụ đạo học sinh yếu kém

8

Sinh học

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Ôn tập kiểm tra học kỳ I.

- Tổ bộ môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Phong Thạnh Đông

Nguyễn Thu Nương

Những điều cần lưu ý khi dạy học theo hướng phát triển năng lực học tập của HS

2

Lịch sử

- TH&THCS Phong Thạnh A

- THCS Giá Rai B

- Trần Thới Hưng

 

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thực hiện việc đổi mới trong kiểm tra, đánh giá môn Lịch sử

3

Địa lý

Tổ bộ môn

Hứa Minh Hải

Chuyên đề hướng dân học sinh ôn tập học kỳ I, môn Địa lí theo cấu trúc PGD.

 

4

Tiếng Anh

TH&THCS Tân Thạnh

 

Nguyễn Hoàng Vũ

Báo cáo chuyên đề “ Rèn luyện kĩ năng viết cho học sinh khối 7”

5

Toán

 

 

 

6

Vật lý

- THCS Giá Rai A

- THCS Phong Phú

- Trần Văn Nguyên

- Phạm Văn Tuấn

 

Đề cương ôn tập HKI

7

Hóa học

-THCS Phong Phú

- THCS Giá Rai B

- Đinh Thị Nguyện

- Lê Thị Thu Hương

Hướng dẫn học sinh ốn tập kiểm tra học kỳ I

8

Sinh học

THCS Phong Thạnh Đông

Phạm Minh Thủ

 

Phương pháp dạy bài thực hành đối với môn Sinh học 9

- Hình thức: GVBM được phân công viết chuyên đề và báo cáo theo từng môn;

- Thành phần: Toàn thể CBQL & GVBM của 08 môn học thuộc các trường THCS trong Cụm 1 và thành viên tổ bộ môn.

5. Tháng 01 và 02/2020: Khai mạc vào lúc 13h30', thứ bảy, ngày 11/01/2020; tại trường THCS Phong Tân.

- Cụm chuyên môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

2

Lịch sử

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử

3

Địa lý

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh

4

Tiếng Anh

TH&THCS Phong Thạnh A

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, thông qua công tác sinh hoạt chủ nhiệm lớp

5

Toán

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn

6

Vật lý

THCS Phong Thạnh Đông

Do Hiệu trưởng phân công.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, thông qua công tác sinh hoạt chủ nhiệm lớp

7

Hóa học

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, thông qua công tác sinh hoạt chủ nhiệm lớp

8

Sinh học 

THCS Giá Rai A

 

Do Hiệu trưởng phân công.

Nâng cao chất lượng đại trà

- Tổ bộ môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Phong Phú

Hồ Thị Hoài

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của HS

2

Lịch sử

-TH&THCS Phong Thạnh A

- THCS Giá Rai B

- Trần Thới Hưng

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thực hiện dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh trong môn Lịch sử

3

Địa lý

Tổ bộ môn

Huỳnh Ngọc Loan

Chuyên đề Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh.

4

Tiếng Anh

THCS Phong Thạng Tây

 

Huỳnh Thanh Tùng

Báo cáo chuyên đề “ Bồi dưỡng HSG khối 8”

5

Toán

 

 

 

6

Vật lý

- THCS Giá Rai A

- THCS Phong Phú

- Trần Văn Nguyên

- Phạm Văn Tuấn

 

BDHSG Khối 8

7

Hóa học

-THCS Phong Phú

- THCS Giá Rai B

- Đinh Thị Nguyện

- Lê Thị Thu Hương

Nâng cao chất lượng đại trà

8

Sinh học 

THCS Phong Thạnh Đông

 

Phạm Minh Thủ

Phương pháp dạy bài khó trong bộ môn Sinh học

- Hình thức: GVBM của đơn vị viết chuyên đề và báo cáo theo từng môn;

- Thành phần: Toàn thể CBQL & GVBM của 08 môn học thuộc các trường THCS trong Cụm 1 và thành viên tổ bộ môn.

6. Tháng 3/2020: Khai mạc vào lúc 13h30', thứ bảy, ngày 07/3/2020; tại trường  TH&THCS Phong Thạnh A.

Cụm chuyên môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

TH&THCS Phong Thạnh A

Kim Thị Xuân

Xây dựng đề cương ôn tập học kì II (khối 6)

2

Lịch sử

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Dạy học lịch sử địa phương

3

Địa lý

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Xây dựng đề cương ôn tập học kì II (khối 8)

4

Tiếng Anh

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Xây dựng đề cương ôn tập học kì II (khối 9)

5

Toán

THCS Phong Thạnh Đông

Do Hiệu trưởng phân công.

Xây dựng đề cương ôn tập học kì II (khối 7)

6

Vật lý

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Xây dựng đề cương ôn tập học kì II (khối 8)

7

Hóa học

THCS Giá Rai A

 

Do Hiệu trưởng phân công.

Xây dựng đề cương ôn tập học kì II (khối 9)

8

 

Sinh học

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Xây dựng đề cương ôn tập học kì II (khối 9)

- Tổ bộ môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

TH&THCS Phong Thạnh

Nguyễn Thị Ngọc Liễn

Rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội

2

Lịch sử

-TH&THCS Phong Thạnh A

- THCS Giá Rai B

- Trần Thới Hưng

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thống nhất cấu trúc và đề cương ôn tập Học kỳ II môn Lịch sử

3

Địa lý

Tổ bộ môn

Nguyễn Thị Thu Cúc

Chuyên đề Phương pháp rèn kỹ năng Địa lí (đọc bản đồ, lược đồ, kỹ năng xử lý số liệu u,…)

4

Tiếng Anh

THCS Phong Thạng Tây

 

Huỳnh Thanh Tùng

Báo cáo chuyên đề “ Rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh khối 6”

5

Toán

 

 

 

6

Vật lý

- THCS Giá Rai A

- THCS Phong Phú

- Trần Văn Nguyên

- Phạm Văn Tuấn

Dạy học lồng ghép tích hợp.

7

Hóa học

-THCS Phong Phú

- THCS Giá Rai B

- Đinh Thị Nguyện

- Lê Thị Thu Hương

Bồi dưỡng HSG Hóa 8

8

 

Sinh học

THCS Thạnh Bình

Nguyễn Ngọc Thủy

Chuyên đề dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh

- Hình thức: GVBM của đơn vị xây dựng cấu trúc đề, nội dung ôn tập và báo cáo theo từng môn;

- Thành phần: Toàn thể CBQL & GVBM của 08 môn học thuộc các trường THCS trong Cụm 1 và thành viên tổ bộ môn.

7. Tháng 4/2020: Khai mạc vào lúc 13h30', thứ bảy, ngày 04/4/2020; tại trường THCS Giá Rai A;

- Cụm chuyên môn:

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Giá Rai A

Do Hiệu trưởng phân công.

Đề cương ôn tập thi tuyển sinh lớp 10

2

Lịch sử

THCS Phong Phú

Do Hiệu trưởng phân công.

Hướng dẫn ôn tập theo cấu trúc đề kiểm tra học kỳ II, môn lịch sử.

3

Địa lý

THCS Phong Thạnh B

Do Hiệu trưởng phân công.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh căn cứ vào Thông tư 58 của BGD-ĐT, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng.

4

Tiếng Anh

THCS Phong Thạnh Đông

Do Hiệu trưởng phân công.

Đề cương ôn tập thi tuyển sinh lớp 10

5

Toán

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Đề cương ôn tập thi tuyển sinh lớp 10

6

Vật lý

THCS Giá Rai A

 

Do Hiệu trưởng phân công.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh căn cứ vào Thông tư 58 của BGD-ĐT, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng.

7

Hóa học

THCS Giá Rai B

Do Hiệu trưởng phân công.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh căn cứ vào Thông tư 58 của BGD-ĐT, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng.

8

Sinh học

TH&THCS Phong Thạnh A

Lê Hải Âu

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh căn cứ vào Thông tư 58 của BGD-ĐT, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng.

- Tổ bộ môn

TT

Môn

Đơn vị

Người thực hiện

Nội dung

1

Ngữ Văn

THCS Thạnh Bình

Trịnh Đình Tuấn

Kỹ năng viết đoạn văn nghị luận

2

Lịch sử

-TH&THCS Phong Thạnh A

- THCS Giá Rai B

- Trần Thới Hưng

- Nguyễn Thị Thanh Thúy

Đánh giá, tổng kết các hoạt động tổ bộ môn Lịch sử

3

Địa lý

Tổ bộ môn

Hứa Minh Hải

Chuyên đề Hứong dẫn học sinh ôn tập kiểm

    tra học kỳ II theo cấu trúc củ của Phòng GD&ĐT

4

Tiếng Anh

THCS Hộ Phòng

Lưu Quang Thơ

Báo cáo chuyên đề “ Rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh khối 6”

5

Toán

THCS Phong Phú

Nguyễn Thị Hiền

Chuyên đề: Đề cương ôn thi tuyển lớp 10 môn Toán

6

Vật lý

- THCS Giá Rai A

- THCS Phong Phú

- Trần Văn Nguyên

- Phạm Văn Tuấn

Đề cương ôn tập HKII

7

Hóa học

-THCS Phong Phú

- THCS Giá Rai B

- Đinh Thị Nguyện

- Lê Thị Thu Hương

Xây dựng cấu trúc, nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 2

8

Sinh học

THCS Phong Phú

Lê Thị Kiều Loan

Xây dựng đề cương ôn tập theo cấu trúc HK II

- Hình thức: GVBM của đơn vị xây dựng cấu trúc đề, nội dung ôn tập và báo cáo theo từng môn;

- Thành phần: Toàn thể CBQL & GVBM của 08 môn học thuộc các trường THCS trong Cụm 1 và thành viên tổ bộ môn.

II. Tổ chức thực hiện

1. Các trường TH&THCS, THCS trong Cụm 01

- Tổ chức triển khai kế hoạch này đến toàn thể CB-GV trong đơn vị;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cùng dự ở tất cả các bộ môn theo sự phân công của Cụm trưởng và kiểm tra công tác dự sinh hoạt chuyên môn Cụm của giáo viên đơn vị mình. Ngoài ra, còn chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn môn và giáo viên bộ môn được phân công  viết tham luận, báo cáo về giảng dạy – chuyên đề - chủ đề hội thảo trong nhóm môn hoặc tổ bộ môn, … trực tiếp ký duyệt và gửi qua hộp thư điện tử cho các đơn vị trong Cụm trước ngày sinh hoạt cụm ít nhất 03 ngày để CB-GV có thời gian đọc, nghiên cứu;

- Các trường gửi email danh sách giáo viên tham dự từng phân môn theo mẫu (STT, Họ và tên giáo viên, Đơn vị, chuyên ngành đào tạo, dự môn, ghi chú) về trường TH&THCS Phong Thạnh A (đối với Cụm I) trước ngày 20/9/2019 để theo dõi quản lý việc sinh hoạt cụm chuyên môn;

- Các trường đăng cai sinh hoạt chuyên môn Cụm phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sinh hoạt chuyên môn: phát biểu khai mạc, CSVC (phòng họp, bàn ghế, máy chiếu, bảng, âm thanh, ánh sáng, …), phối hợp với Cụm trưởng và tổ bộ môn lên chương trình, phân công người điều khiển chương trình, ghi biên bản các cuộc họp, … Viết bài, đưa tin và tổng hợp hồ sơ gửi về Cụm để tổng hợp báo cáo và nộp toàn bộ hồ sơ về Phòng GD&ĐT sau học kỳ 1 và cuối năm học;

- CBQL và GVBM về dự sinh hoạt chuyên môn phải thực hiện trang phục công sở, thực hiện đúng nền nếp quy định về giờ giấc và các quy định khác.

2. Các thành viên tổ bộ môn THCS thị xã

- Căn cứ vào kế hoạch của từng Cụm để phân công các thành viên tổ bộ môn triển khai nội dung chuyên đề, hội thảo, ... theo kế hoạch của từng Cụm;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết việc sinh hoạt tổ bộ môn cuối học kỳ I và cả năm học theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các trường TH&THCS, THCS trong Cụm 01tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này./.                                                                               

 

Nơi nhận:                                                                           CỤM TRƯỞNG

- Các trường Cụm 01;

- 08 tổ bộ môn thị xã;

                                                                                                Nguyễn Quốc Bảo

Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo
Nguồn: Trường THCS Thạnh Bình
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 24
Tháng 09 : 659
Năm 2020 : 5.696